Ваш кошик порожній
Книжкова Хата 097-609-59-85
Наприклад: Нестайко...

Смолі Г.

Пізнай свою дружину

Свічадо 2004 р. 160 ст. , палітурка: м14 грн.
Доставка:

   - Нова Пошта 1-3 дні
   - Укрпошта 3-7 днів
   за тарифами перевізників

Оплата:

   - при отриманні
   - на карту ПриватбанкаЩасливе подружжя - це не випадковість. Його запорукою є випробувані принципи, без дотримання яких добрі, щирі стосунки неможливі. Автор, відомий фахівець у подружніх справах і чоловік зі стажем, намагається показати, що подружжя - серйозна річ, яка вимагає постійної роботи над собою обох партнерів. Ця книжка, як видно із назви, призначена для чоловіків. Поради і невеликі «хитрощі», які пропонує автор, допоможуть чоловікові й відповідно дружині розкрити у подружжі всі свої здібності і можливості. Книжка призначена для широкого кола читачів.


ISBN: 966-561-134-8
Генезис элементарных логических структур. Классификация и сериация
Жан Пиаже, Барбель Инельдер
Жан Пиаже (1896-1980) - крупнейший западный ученый, профессор психологии, социологии, философии, основатель Женевской школы генетической психологии, посвятивший свою жизнь изучению психологического развития ребенка. Его научная деятельность, которую отличает чрезвычайная широта взгляда, признана величайшим вкладом в познание человека. В своей роботе Пиаже продемонстрировал блистательный пример перевода философских проблем, таких, как `что такое познание`, в доступные для эмпирического изучения психологические вопросы. Ни один детский психолог не может сегодня считаться состоявшимся без знакомства с результатами научной деятельности Жана Пиаже.
Настоящая работа, написанная им в соавторстве с ближайшей сотрудницей Барбель Инельдер, посвящена изучению развития элементарных логических операций, лежащих в основе формирования у ребенка понятий числа, количества, пространства, случайности и т.д.
Для психологов, психиатров, социальных работников, учащихся данных специальностей.
99
Прикладные структуры создающей области информации
Грабовой Григорий
Учебное пособие по курсу Грабового Григория Петровича «Технологии предупреждающего прогнозирования и безопасного развития», утвержденному Министерством образования РФ и Международной кафедрой-сетью ЮНЕСКО/МЦОС.
15
Податковий кодекс України
Податковий кодекс України визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в державі, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їхні права та обов'язки, повноваження і обов'язки посадових осіб контролюючих органів у здійсненні податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства. Видання розраховане на керівників і бухгалтерів підприємств, установ та організацій усіх форм власності, працівників податкових, митних та інших контролюючих органів, студентів, аспірантів і викладачів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться питаннями і проблемами оподаткування в Україні.
35
И-Цзин. Канон Перемен: Великая мудрость Древнего Китая
«И-Цзин» — не самая древняя, но, бесспорно, самая почитаемая книга в обширной философской библиотеке Китая. Изложенная в ней гадательная система — плод многовекового накопленного опыта наблюдения за изменчивостью мира. Многие поколения мудрецов потратили жизнь на изучение и трактование кратких афористических формул загадочных пророчеств «Канона Перемен», или, как принято называть эту книгу в европейской традиции,— «Книги Перемен». Великий Конфуций, находясь в преклонном возрасте, как-то признался: если бы ему было отпущено еще лет пятьдесят, он употребил бы их на изучение «Канона Перемен», что позволило бы ему избежать многих ошибок в жизни. Блестящий перевод Ю. Щуцкого, полный глубокого и тонкого понимания особенностей восточного мышления и мировосприятия, открыл эту книгу для современного читателя. Книга иллюстрирована рисунками и гравюрами древних китайских художников, мастеров живописи и каллиграфии. Каждый читатель найдет в этой книге что-то для себя: трактат о движении основных сил Вселенной, мудрое руководство на нелегком пути к совершенству, универсальный источник мантической (гадательной) информации или — еще один способ обогнать судьбу.
159
ІСТОРІЯ ОУН і УПА. В 12 т. Т. 2
Перепічка Євген
Наведено генеза проведення Першої і Другої Конференцій, Першого Конгресу українських націоналістів. Подано документи і матеріали Першого Конгресу українських націоналістів. Висвітлено титанічну працю Євгена Коновальця, спрямовану на об’єднання розрізнених груп, організацій, союзів українських націоналістів у потужну ОУН. Видання розраховане на науковців, дослідників, істориків, студентів і патріотів України, особливо молоді, яка не байдужа до минулого, сьогодення і майбутнього України.
180
Психологія українського народу: наукове дослідження у 2-х кн.Кн. 2: Психологічні особливості наших краян у міжчассі Трипілля — сучасна Україна
Губко Олексій
У другій книзі продовжується фаховий виклад психології українського народу, розпочатий у попередній книзі. Тим самим триває перше в українській і світовій літературі систематичне висвітлення ментальності нашої нації. У першій частині цієї книги простежується розвиток українського духу від Трипільської епохи, давньої України (Київської Русі) до наших днів. Здійснено аналіз узагальненої, синтезованої картини етнопсихіки сучасного українства. Друга частина містить галерею психологічних типів і опис ознак етнотипів, властивих українцям, особливості їх національного характеру, темпераменту та інші етнічні типології. У третій частині здійснено порівняльний аналіз нашого душевного світу і психологія інших етносів планети. Друга книга автором повністю незавершена.
89
Брати грому
Андрусяк Михайло
У повісті «Брати грому» розповідається про героїчно-трагічний період української історії - національно-визвольні змагання 40-х - 50-х років XX століття. Дія повісті здебільшого відбувається на Прикарпатті, а також на півночі Росії, у радянських концтаборах. Сотні світлин вдало доповнюють зміст повісті.
119
Кто есть кто в истории СССР. 1953-1991
Залесский Константин
1953 год — год смерти И.В. Сталина — стал своеобразным водоразделом, разбившим историю Советской России на два периода. Предлагаемый справочник является продолжением книги «Кто есть кто в истории СССР 1924—1953 гг.», которая посвящена «эпохе Сталина». Вместе они представляют собою наиболее полный биографический справочник по истории СССР В книге даны биографии руководителей КПСС и КП союзных республик, общесоюзных министерств и ведомств, председателей Советов министров союзных республик, руководителей спецслужб. Также представлен командный состав Вооруженных сил СССР Фактически в книгу вошел весь партийно-правительственный истеблишмент — те, кто играл важную роль в управлении страной. Данный справочник — первый, где сделана попытка дать столь широкий срез истории страны через биографии ее «первых лиц».
260
Український здвиг: Закерзоння. 1939—1947
Сергійчук Володимир
У книзі, якою започатковується п'ятитомне видання документів і матеріалів про український національно-визвольний рух за відновлення й утвердження власної держави нашого народу з початком Другої світової війни, розповідається про пробудження національної свідомості лемків, надсянців, холмщан і підляшан, котрі протягом багатьох століть були поневолені чужинцями. На конкретних фактах показано, як поряд із жертовним відродженням українства в Закерзонні тут у 1939— 1941 роках готувався плацдарм для розгортання визвольної боротьби на Великій Україні. Видання розраховане на всіх, хто цікавиться історією України.
78
Парадокси політики
Дебора Стоун
Коли щастить, то з часом власні книжки дедалі більше подобаються. Коли таки щастить у цьому, дуже важко готувати нове видання, оскільки неможливо переглянути книжку, щоб не спростувати чи не відкинути щось із першої версії. Книжка "Парадокс політики і політична логіка" подарувала мені численних друзів і щирих прихильників, тому я щосили опиралася необхідності оперувати ножицями. Завдяки трьом редакторам, кожен із яких доклав руку до "Парадокса політики", я подолала хвилювання й стисла ножиці в руці. (Відразу скажу, що решта рук трималися осторонь і, окрім того, я не натискала на ножиці, а лише поклацала ними. Втім, не стану розвивати далі ці лінгвістичні мудрування, бо інакше нам доведеться вирушити в іншу подорож, ще химернішу за ту, яку ми намірилися здійснити в світ політики.) Отож, назад. За дороговказом. Як було сказано, я переглянула книжку. Якою мірою? Достатньо, щоб зробити її сучаснішою й зрозумілішою для студентів, але не настільки, щоб мої колеги (як відверто закинув один із них) мали переінакшувати свої курси лекцій. Однак перш ніж повести далі про зміни в книжці, дозвольте сказати кілька слів про вас, шановні читачі. Дехто з вас (переважно викладачі) читали попереднє видання, дехто (переважно студенти) - ні. Тож у студентів та інших нових читачів може виникнути запитання, чому це іх повинна обходити різниця між старим і новим виданнями. Правду кажучи, не повинна, однак так чи інакше слід прочитати передмову, оскільки з неї ви швидко дізнаєтесь, про що ця книжка, чи, принаймні, що хотіла сказати її автор. І в цьому розумінні, якщо знову візьметесь до передмови, прочитавши книжку, побачите широку перспективу - ліс поза деревами. Повернімось до змін. Спершу розглянемо те, що не змінилось. Ця книжка з'явилася внаслідок мого незадоволення галуззю державної політики та аналізу політики. Можу сказати, що мої чотири критичні зауваження на адресу стандартної політознавчої літератури так само актуальні сьогодні, як і тоді, коли я замислила цю книжку. На "Парадоксі політики"лежить глибокий відбиток цих зауважень, а будова книжки є контрапунктом панівному політичному мисленню. Ось стислий виклад цих критичних зауважень.
32
Облік операцій з паливно-мастильними матеріалами
Упорядник Лівшиц Давид
60
Мій тридцять третій рік. Спогади східнопрусського священика - в'язня ГУЛАГу
Фітткау Гергард
Докуметальна розповідь про страждання цивільного населення Німеччини під час Другої світової війни. Автор книжки, католицький священик, був разом з іншими жителями Східної Пруссії депортований в радянські табори примусової праці за Полярним колом. Незважаючи на заборони й приниження, важкохворий Гергард Фітткау спільно зі священнослужителями інших конфесій і за колючим дротом продовжував мужньо нести високу місію пастора. Пережити тяжкі випробування того часу йому допомагала глибока віра. Автор з приязню та співчуттям відгукується про представників інших народів, у тому числі й українського, з якими йому судилось зустрітися на перехрестях невільницьких шляхів. Книжка вперше з'явилася друком 1957року й відтоді витримала понад десять німецьких видань. Її перекладено одинадцятьма мовами, серед них англійською, польською та російською. Спогади Гергарда Фітткау українською мовою, безперечно, посядуть помітне місце серед набутків вітчизняної літератури на таборову тему.
40
История Российского государства. От истоков до монгольского нашествия
Акунин Борис
«Страна, которую мы называем Древней Русью, так сильно отличалась от России послемон-гольской эпохи, что через толщу минувших столетий кажется нам какой-то сгинувшей, легендарной Атлантидой... Был ли на самом деле Рюрик? Приглашали ли славяне варягов? Прибивал ли Олег щит на врата Цареграда?» Борис Акунин адресует свою историю отечества широкой читательской аудитории: людям, которым интересно угнать (или вместе с автором увлеченно вычислить), как было на самом деле. И попытаться понять, что в нашем тысячелетнем государстве так и что не так (и почему).
35
Управление поведением в фирме: эффекты и парадоксы (на материалах 120 российских компаний): Практическое пособие
Красовский Ю.
Эта книга написана прежде всего для тех, кто серьезно задумывается о собственной карьере менеджера. Она адресована и тем, кто еще учится, и тем, кто решил углублять свои знания, и тем, кто уже имеет опыт работы в фирме. Она — для тех, кто хочет постичь тайны нелегкого управленческого труда. В ней вы откроете для себя психологический мир организационной культуры. И это предостережет вас от многих ошибок и просчетов. Иногда — непоправимых... В книге очень много «живых» ситуаций, примеров, более 40 моделей организационного поведения, множество экспресс-методик. Потому-то она может быть использована для подготовки курсовых работ, рефератов и дипломов по психологии и социологии управления, организационному поведению в фирме и маркетингу. Она окажется полезной и для магистров, и для аспирантов, а также для тех консультантов, кто акцентирует внимание на поведенческих методах управления. Автор предлагает 110 аналитических вопросов для тех, кто хочет проверить свои шхншния и области организационного менеджмента.
38
РЕВОЛЮЦІЙНА СТИХІЯ. Вільнокозацький рух в Україні 1917-1918 pp.: Наукове видання
Лободаєв Володимир
Книга розповідає про маловідоме та контраверсійне явище 1917-1918 pp. - Вільне козацтво — своєрідну українську воєнізовану громадську організацію, що виникла та масово поширилась насамперед серед селянства. На підставі виявлених в архівах документів, широкого кола опублікованих джерел докладно висвітлено причини та особливості появи вільнокозацького руху, здійснено комплексний аналіз діяльності загонів Вільного козацтва і, зокрема, висвітлено їх активність у період військово-політичного конфлікту Центральної Ради та Раднаркому РСФРР (грудень 1917 - березень 1918 pp.) та селянсько-повстанського руху літа 1918 р. Тематика дослідження зумовила розгляд низки актуальних питань, тісно пов’язаних з історією Вільного козацтва - особливостей формування «козацького міфу» в добу «національного відродження», військової та аграрної політики часів Центральної Ради та Гетьманату, спорідненості вільнокозацького руху 1917-1918 pp. та отаманії 1919 - 1920 pp., діяльності еміграційних «спадкоємців» Вільного козацтва у 1920-х - 30-х роках тощо. Окрім того, виявлено чимало неточностей, похибок та фальсифікацій, що існують в історичній літературі на означену тему. Значна частина документів, що публікуються в додатку, вводяться до наукового обіїу вперше. Книга розрахована на науковців, викладачів, студентів і всіх тих, хто цікавиться історією України та українського селянства.
155
Чому діти брешуть
Екман Пол
Чи знаєте ви, що майже всі опитані автором діти заявили, що отримали перший досвід безкарної брехні у віці від 5 до 7 років? Чи відомо вам, що діти віком від 3 до 6 років не в змозі розрізнити ненавмисну помилку і навмисний обман? Чи мають дорослі моральне право засуджувати дітей за обман, якщо вони самі відверто брешуть в присутності дітей? Пол Екман пояснює, чому деякі діти брешуть більше, ніж інші. Ви дізнаєтеся про зв’язок між брехливістю дітей і їх пристосованістю до подальшого життя, а також про те, що обман є частиною більш загального малюнку поведінки дитини, який найчастіше і найбільш вміло демонструють деякі діти. Найважливішими аспектами цієї проблеми є роль батьків, друзів, оточення в школі, а також конкретної спокуси і ймовірності викриття і покарання. Обманюватиме дитина чи ні залежить не тільки від цих факторів, а й від ситуації. В книзі автор висвітлює важливе питання стосовно того, які фактори є найвпливовішими щодо виникнення та подальшого вдосконалення брехні: інтелект, особистість, непристосованість, виховання, вплив друзів, специфіка ситуації, вік тощо. Пол Екман вкаже батькам на правильний спосіб спілкування зі своїми дітьми, допоможе впоратися з дитячою брехнею і навчить, як запобігти її розвитку. Книга буде корисною не тільки фахівцям, які в своїй професійній діяльності стикаються з брехнею дітей (вчителям, психологам, слідчим, суддям), а й усім батькам, які вже мали справу з обманом з боку власних дітей або яким ще належить боротися з ним.
65
Тайны мексиканских пирамид. Руины исчезнувших цивилизаций
Томпкинс Питер
Книга Питера Томпкинса переносит нас в сердце джунглей Мексики к загадочным пирамидам и ритуальному комплексу Теотиуакана. Автор подробно рассказывает историю обнаружения пирамид древних городов Мезоамерики. Знакомит с результатами многочисленных археологических исследований и теориями исследователей пирамид, связывающих размеры построек в Теотиуакане и расстояния между ними с размерами Земли и строением Солнечной системы. Автор предлагает на суд читателя необычные теории относительно прошлого нашей планеты.
89
Тайна имени для влюбленных: Подходите ли вы друг другу?
Хигир Борис
Много веков люди ищут ответ на вопрос: что необходимо для того, чтобы брак оказался крепким, семья - дружной, а супруги - счастливыми? Профессор психологии Борис Хигир считает, что судьба семейного союза во многом определяется именами и временем рождения супругов. Прочитав эту книгу, вы сможете сделать правильный выбор спутника жизни, исходя из анализа вашего имени, отчества и месяца рождения, узнать о характере, склонностях и привычках любимого человека и лучше понять самого себя. Для широкого круга читателей.
65
Сухопутні війська України: Історія та символіка 13-го армійського корпусу
Слободянюк Михайло
Книга є другою частиною масштабного авторського проекту висвітлення складного процесу формування Сухопутних військ Збройних Сил України з моменту здобуття державної незалежності. У пропонованій книзі зосереджено увагу, насамперед, на історії 13-го армійського корпусу, який увійшов до складу Збройних Сил України наприкінці 1991 року. На сьогодні цей корпус, з’єднання і військові частини якого розташовані на території Рівненської, Львівської, Волинської, Закарпатської, Чернівецької та Тернопільської областей, входить до складу Основних сил оборони Збройних Сил України. На сторінках видання читач може ознайомитися також із символікою управління, з’єднань і військових частин аеромобільних військ, ракетних військ і артилерії, армійської авіації, ППО, розвідки та РЕБ, зв’язку, інженерних військ, військ РХБЗ, логістики та інших підрозділів корпусу. Для наукових працівників, викладачів, курсантів та студентів як військових, так і цивільних навчальних закладів, а також для всіх, хто цікавиться історією і символікою українських військових формувань. Рекомендовано до друку Науково-технічною радою Наукового центру Сухопутних військ Академії сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного (Протокол № 3 від 16.03.2012 р.) та Вченою радою Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України (Протокол № 2 від 22.03.2012 р.)
142
Таємні організації: масонський рух в Україні
Крижановська О.
Автор висвітлює сутність, форми та основні результати масонського руху в Україні від заснування у середині XVIII ст. перших його лож до сьогодення. У виданні також йдеться про орден вільних каменярів, його виникнення й історію у країнах Західної та Східної Європи, Російській імперії та СІЛА, на тлі якої показано діяльність вітчизняних масонських майстерень. Такий підхід до висвітлення проблеми зумовлений тим, що масонство — явище універсальне; у ньому загальне (світове) переважає над окремим (місцевим). Вільні муляри України були якнайтісніше пов'язані з польськими і російськими «братами» та їхньою діяльністю, підтримували орденські й особисті стосунки із західноєвропейськими ложами, передусім — французькими, німецькими та англійськими. Книга розрахована на викладачів, науковців і широкий загал небайдужих до історії читачів.
79
Семья без «брака»... Как найти свою половинку
Некрасов Анатолий
Эта книга рассказывает о том, как обычные люди становятся мудрыми и начинают жить счастливо благодаря советам и урокам, преподанным им Школой Мудрости и ее организатором, Анатолием Некрасовым. Его методика затрагивает мировоззрение человека настолько глубоко, что уже через месяц он меняется, ведь осознание и переоценка ценностей на самом деле могут изменить не только жизнь отдельного человека, но и весь мир. Даже несколько занятий по системе Некрасова открывают большие глубины мудрости, а это гарантированно сопровождается повышением качества жизни -во всех ее проявлениях.
29
Бомбардировочная эскадра "Эдельвейс". История немецкого военно-воздушного соединения
Вольфган Дирих
В своей книге командир экипажа обер-лейтенант Вольфган Дирих рассказывает о немецкой бомбардировочной 51-й эскадре "Эдельвейс". Из всех соединений немецкой авиации 51-я эскадра имела наиболее интересную историю.
Эскадра "Эдельвейс" в последний год войны стала первым подразделением, оснащенным революционно новыми реактивными истребителями "Мессершмит-262". Автор рассказывает об их преимуществах и проблемах ввода в бой недостаточно испытанного самолета. Дает всестороннее представление о составе и работе экипажей, конструкции и вооружении самолетов, осуществлении связи немецких бомбардировочных соединений.
39
Україна: антологія пам''яток державотворення, X—XX ст.: у 10 томах. Том 2
Дзюба І. та ін.
У другому томі подаємо зібрання найпомітніших з відомих нам пам'яток української культури XIV—XVI ст., в яких наявні елементи державницького характеру, що засвідчують процеси та вияв національного усвідомлення тогочасної української еліти; меншою чи більшою мірою простежуються роздуми українців про суть та природу держави і правителя в ній.
110
Історичні портрети
Іконников В.
У книзі професора київського Університету Св. Володимира В. С. Ікоиникова (1841 — 1923) вміщено класичні нариси з історії Східної Європи та історичні портрети XIV — початку XIX ст. Глибока ерудиція та літературний хист дали змогу автору майстерно змалювати постаті діячів Новгородської республіки, Московського царства XVI ст.,Смути початку XVII ст. та Російської імперії. У вступній статті докладно описано життя і творчість вченого. Завершує книгу список основних його праць. Для науковців,студентів,викладачів,усіх,кому цікава історія Східної Європи.
85
НЛП: Техники россыпью
Горин Сергей
Сергей Анатольевич Горин - сертифицированный специалист по эриксонианскому гипнозу и нейролингвистическому программированию, частнопрактикующий врач-психотерапевт. Живет и работает в г. Канске Красноярского края Данная книга написана по материалам учебных семинаров, проведенных автором. Книга рассчитана на широкий круг читателей.
119
Правова база з питань екології та охорони природнього серидовища. Збірник нормативно-правових актів
Камлик М.
У збірнику наведені кодекси та закони України, Постанови Кабінету МінШгрів України, які регулюють питання, пов'язані з екологією та охороною навколишнього природного середовища, зокрема, землі, лісів, повітря, надр; роз'яснення Вищого арбітражного суду України стосовно практики застосування окремих норм чинного законодавства при вирішенні спорів у справах про порушення чинного законодавства з цих питань, а також методичні матеріали щодо визначення розмірів плати і стягнення платежів за забруднення навколишнього середовища, положення та інші відомчі нормативні акти, які регулюють дану сферу діяльності в нашій державі. Видання розраховане на підприємців, юристів, екологів, суддів арбітражних судів, керівників підприємств та організацій, викладачів та студентів вищих навчальних закладів різної спеціалізації.
24
Что вам мешает быть богатым
Александр Свияш
Часто мы сами не пускаем деньги в свою жизнь. Большинству людей мешают внутренние страхи, сомнения, ошибочный выбор целей и ряд других внутренних факторов, которые могут свести на нет самые активные усилия. Именно об этих внутренних ограничениях и барьерах идет речь в новой книге А.Свияша. Практические рекомендации и психологические приемы, предложенные автором, помогут избавиться от них. Книга является переработанным и дополненным вариантом прежнего издания и будет полезна тем, кто уже добился успеха, чтобы не испытывать потрясений в будущем и не выпускать удачу из рук, но особенно тем, кто только стоит на пути к успеху.
С помощью уникального и эффективного метода Александра Свияша каждый сможет изменить свою жизненную ситуацию и достичь финансового благополучия.
Книга Александра Свияша - это незаменимое пособие для решения всех жизненных проблем и реальный шанс обрести счастье и благополучие.
39
Як здобувати друзів і впливати на людей у цифрову еру
Карнегі Дейл і партнери
За сімдесят п'ять років перевірені часом поради Дейла Карнегі допомогли піднятися сходинками успіху в діловому та особистому житті багатьом мільйонам людей. Наразі ця перша і, сказати б, найкраща книга має новий вигляд, щоб навчити вас, як спілкуватися дипломатично і тактовно, подобатися людям, стати переконливим оратором, стати лідером, швидко досягати бажаних результатів. Для широкого кола читачів.
39
Зразки документів у господарському процесі, [текст] Станом на 2 квітня 2012
За заг. ред. С. Г. Деледивки
Цей науково-практичний посібник містить основні процесуальні й договірні документи, що слугують складовою механізму практичної роботи юриста по застосуванню норм господарського і господарсько-процесуального права, Ці документи є не тільки і не стільки зразковими чи типовими прикладами для складання договорів, позовних заяв, апеляційних і касаційних скарг, скільки прикладами правових позицій в застосуванні відповідних норм господарського законодавства на практиці. Даний науково-практичний посібник стане у нагоді адвокатам, суддям, корпоративним юристам, інвдим фахівцям у галузі права, а також студентам і викладачам юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, які вивчають/викладають курси господарського і господарсько-процесуального права.
178
Як упоратися з неслухняною дитиною
Добсон Джеймс
Ця книга допоможе батькам, перед якими хоча б раз поставало питання, як заспокоїти свою вередливу дитину. Доктор Джеймс Добсон, ведучий відомої радіопередачі «У фокусі — сім’я», поділиться з вами кількома порадами, як твердо й водночас із любов’ю виховувати дітей і підтримувати дисципліну в домі. Дайте своїм дітям відчути, що ви дбаєте про них і наставляєте на правильний шлях, і вони дякуватимуть вам за це до кінця своїх днів. Эта книга поможет родителям, которые хотя бы раз задавались вопросом, как успокоить своего капризного ребенка. Доктор Джеймс Добсон, ведущий известной радиопередачи «В фокусе — семья», поделится с вами несколькими советами по поводу того, как твердо и одновременно с любовью воспитывать детей и поддерживать дисциплину в доме. Дайте своим детям почувствовать, что вы заботитесь о них и направляете на верный путь, и они будут благодарны вам за это до конца своих дней.
33
Генеральская правда. 1941—1945
Рубцов Юрий
Кому не известно выражение «солдатская правда»? Последнюю зачастую противопоставляют «правде генеральской»: она, мол, куда более сурова и объективна, чем генеральская, формирующаяся в надежном блиндаже или служебном кабинете. Но Великая Отечественная война показала, что такое противопоставление весьма условно. Бьгговой комфорт терял свои преимущества перед необходимостью для военачальников исполнять не только сугубо военные, но и политические функции, что в условиях советской действительности было фактором дополнительного риска. Так что редкий солдат согласился бы разделить судьбу кого-то из героев новой книги военного историка Ю.В. Рубцова. В серии очерков прослеживается, как острые коллизии войны и послевоенного времени отразились на судьбах некоторых генералов и маршалов, полностью зависимых от воли лидера Советского Союза, будь то Сталин, Хрущев, Брежнев или Горбачев.
99
Мужчина и женщина на работе : целый день вместе
Хайт Шир
Каждая новая книга Шир Хайт становится сенсацией. Каждая новая книга Шир Хайт перекраивает наши представления о роли полов в обществе. Каждый день мы приходим туда, где никто не представляет себе, что такое женская и что такое мужская роль. Там мы проводим очень много времени и контактируем с таким количеством лиц противоположного пола, как никогда и нигде в жизни. Это место — наша работа. Применяя революционные выводы, сделанные на основе собственных исследований, Шир Хайт формулирует правила, которыми должны руководствоваться мужчины и женщины, чтобы плодотворно работать вместе, достигая наилучших результатов.
19
900 дней боев за Ленинград. Воспоминания немецкого полковника
Хартвиг Польман
Сражения за Ленинград в лесах и на берегах Волхова носили отчаянный и ожесточенный характер. На стороне немцев сражались датчане, эстонцы, голландцы, латыши, испанцы и норвежцы. Хартвиг Польман командовал в то время полком и был очевидцем событий, но после войны он стал историком, и эта книга - синтез знаний и чувств солдата и ученого.
39
Коломия, 1939—1941. Короткий аналіз суспільно-політичних взаємин на Коломийщині
Андріїшин Степан
У запропонованому дослідженні «Коломия, 1939-1941» відомий краєзнавець Степан Андріїшин розкриває найтрагічніший період історії славного українського міста Коломиї на Івано-Франківщині. Книжка зацікавить і вразить шанувальників історичної правди, вчителів, науковців і політиків.
89
Битва за Москву. Первое решающее сражение Второй мировой. 1941-1942
Вернер Хаупт
Книга Вернера Хаупта повествует об операции "Тайфун" - штурме столицы Советского Союза. Это впечатляющий, захватывающий рассказ о месяце, когда весь мир затаив дыхание ждал исхода сражения: сможет ли Гитлер взять Москву? Драматизм первых дней войны, трудные решения, которые приходилось принимать командирам и военачальникам, три месяца беспощадных боев, с точки зрения простого солдата, - все нашло отражение в книге...
99
Как правильно назвать малыша
Хигир Б. Ю.
Каждый родитель должен быть хорошим психологом, уметь заглянуть в завтрашний день детей, представить их взрослыми, заняться композициями их судеб, прочитать тайное в их портретах, угадать роль в жизни. По уникальной методике, разработанной Б. Хигиром, используя имя, отчество и месяц рождения ребенка в качестве ключа к психологической характеристике личности, можно с новых позиций подходить к воспитанию детей, целенаправленно развивать их способности с раннего возрасту. Эта книга необходима для всех тех, кто желает счастья своим детям и хочет видеть их красивыми и здоровыми.
18
Карма женщины. Карма мужчины. — В двух частях
Эль Тат
Книга, которую вы держите в руках, написана практическим психологом с многолетним стажем работы. Основываясь на религии и философии мифов Древнего Египта, автор создает оригинальную систему психологических архетипов личности. Она позволяет каждому человеку понять свои изначальные кармические задачи, которые для женщин и мужчин существенно отличаются друг от друга. Непонимание этих различий как раз и приводит к многочисленным жизненным проблемам. Книга поможет вам изменить свою судьбу, по-новому воспринять свой жизненный путь, семейные отношения и любовь.
65
Путь героя. Книга действия для боевой машины
Вадим Шлахтер
Перед вами новая долгожданная книга Вадима Шлахтера, автора тренингов "Боевая машина" и "Человек-оружие", руководителя "Школы победителей". Эта книга предназначена для тех, чей жизненный выбор - победить, подняться над толпой, подчинить себе жизнь!
"Книга действия" - заочный тренинг для тех, кто хочет стать победителем. В ней сотня подсказок, как воспитать в себе дух и волю, как стать лучшим из лучших, как найти свой путь - Путь Героя.
46
Вторая мировая война. Военачальники и лидеры. От нападения на Польшу до капитуляции Японии
Уэстуэлл Иен
Они отправляли в бой сотни тысяч солдат. Они решали важнейшие вопросы мировой политики. Они добивались великих побед и терпели сокрушительные поражения.
169
Сивилла. По геройским следам. Карфаген и Рим
Шаховская Людмила
Людмила Дмитриевна Шаховская — известная русская писательница XIX века, автор многочисленных исторических-романов. В произведениях, входящих в серию «Римская история», на основе строгого соблюдения верности историческим фактам отображены бытовые картины древней жизни и прослежен исторический путь от возникновения Древнего Рима до распада Римской империи. Действие романов «Сивилла», «По геройским следам», «Карфаген и Рим» охватывает период 510—200 гг. до Р.Х. и отражает времена республики и Пунических войн. Для широкого круга читателей.
60
Россия и мировое зло. Труды по истории тайных обществ и подрывной деятельности сионизма
Платонов Олег
Публикуемые в настоящем томе труды посвящены изучению подрывной деятельности тайных обществ и сионистских организаций против христианской цивилизации, ядром которой является Россия. Автор прослеживает более чем 2500-летний путь развития тайных обществ от возникновения расовой доктрины иудаизма до создания современных закулисных сионистских и масонских организаций мирового господства, в частности, Совета по международным отношениям, Трехсторонней комиссии, Бильдербергского клуба, Мирового Форума. Архивные материалы для этих исследований были разысканы автором в Государственном архиве Российской Федерации, Центре хранения историко-документальных коллекций (бывшем Особом архиве КГБ СССР), архиве Свято-Троицкого монастыря (Джорданвилль, США) и архиве Гуверовского института (Станфорд, США), а также во время зарубежных командировок путем негласного доступа в масонские ложи, сионистские, сатанистские и другие тайные организации. Многие секретные документы и архивные материалы опубликованы автором впервые. В оформлении переплета использована икона «Страшный суд» XVII в. (Государственная Третьяковская галерея).
329
Почему мужчинам нужен секс
Аллан Пиз, Барбара Пиз
Всем по-настоящему мудрым женщинам уже давно известно, что у любого мужчины существует определенный набор потребностей, и, если вы сможете угадать, какая из них в данный момент занимает все его мысли, вы станете для него самой любимой и желанной женщиной на свете. Прочитав эту книгу всемирно известных психологов, вы узнаете, почему мужчины изменяют, действительно ли они так открыты для случайного секса и готовы в любую минуту переспать,с незнакомкой, как проложить кратчайший путь к сердцу любимого и, наконец, какие качества помогут вам получить долгожданное предложение руки и сердца.
49
Свідок повстанської слави
«Свідок повстанської слави» — документально-публіцистичне видання з нагоди 25-річчя патріотичної акції вшанування полеглих борців за волю і незалежність України, які полягли в нерівній боротьбі з ворогом у жовтні 1944-го (курсанти старшинської школи УПА «Олені») та 1 листопада 1946-го (крайовий провідник ОУН «Захід-Карпати» Ярослав Мельник, псевдо Роберт з дружиною та побратимами) в урочищі Глибокому, що біля підніжжя гори Яворина поблизу с. Липи Долинського району Івано-Франківської області, і 30-річчя віднайдення поховань цвинтаря Поля. У книжці зібрано публікації місцевої періодики про проведення масових акцій «Яворина» та фестивалю патріотичної пісні і поезії «Повстанська ватра» від 1993року, які доповнено світлинами, відгуками учасників з різних куточків України. Для широкого кола читачів. Упорядник керівник апарату Долинської районної державної адміністрації, депутат районної ради Катерина Олійник за співпраці з монахинями Згромадження сестер Пресвятої родини с. Анатолією і с. Володимирою Дмитришин, ігуменом Гошівського монастиря ЧСВВ о. Дам ’яном Кастраном, Галиною Максимів, Богданою Чабан, Людмилою Фреїв. Видано за сприяння Петра Шкутяка — депутата обласної ради, Сергія Плотнікова — голови Долинської районної державної адміністрації, депутата обласної ради, Олександра Криницького — заступника голови — керівника апарату обласної державної адміністрації, депутата районної ради
55
Охота на самца. Выследить, заманить, приручить. Практическое руководство
Лесли Алекс
«Охота на самца» — это первое настоящее руководство для женщин по обольщению мужчин от Алекса Лесли, самого известного в России автора бестселлеров по взаимоотношениям. Никакой теории, только многократно проверенные на практике техники влюбления. Как себя вести, чтобы он выделил тебя среди тысяч других женщин и захотел познакомиться? Что писать в СМС, чтобы заинтриговать его и заставить все время о тебе думать? Как эмоционально раскачать, влюбить, приручить даже самого искушенного самца? О каком сексе он мечтает и какие ошибки совершают женщины в постели? Что делать, чтобы он захотел жениться на тебе? Как поддерживать в нем желание постоянно добиваться твоей любви, даже если вы уже давно вместе?
79
Історія України-Русі
Аркас Микола
У книжці Миколи Аркаса висвітлено всю історію українського народу до початку XX століття.
82
Україна: антологія пам''яток державотворення, X—XX ст.: у 10 томах. Том 6
Дзюба І. та ін.
Шостий том видання містить праці суспільно-політичного характеру та найяскравіші художні твори періоду від 60-х pp. і до кінця XIX ст. Пам'ятки підібрані таким чином, аби представити розвиток і рух української національної ідеї цього часу, показати, як визрівала державницька ідея. Домінуючою тезою доби стала боротьба українців за національну ідею, утвердження її у різних галузях життя.
110
Марс во льду, Венера в огне: Гормональный баланс — ключ к любви, здоровью и счастливым отношениям
Грэй Джон
И снова Джон Грэй помогает нам разобраться в различиях между Марсом и Венерой, чтобы укрепить любовь и взаимопонимание и улучшить качество жизни. Оказывается, во всех проблемах наших взаимоотношений виноваты гормоны! У мужчин и женщин просто разная биохимия! Приглашаем вас с улыбкой взглянуть на сильные и слабые стороны Марса и Венеры и, применив новейшие открытия о женской и мужской реакции на стресс, наполнить свою жизнь любовью, счастьем и энергией.
48
Кодекс адміністративного судочинства України [текст] чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 3 вересня 2014 p.: (відповідає офіційному текстові)
Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 3 вересня 2014 року (відповідає офіційному текстові).
17
Наслідки Переяславської ради 1654 року. Збірник статей
Редактор Ігор Гирич
До збірника статей увійшли дослідження 10-ти переможців Всеукраїнського молодіжного конкурсу імені Оксани і Ярослава Соколиків (Канада) на тему "Що принесла Переяславська рада Україні? (політика, економіка, релігія, розвиток української мови і культури)", зорганізованого видавництвом "Смолоскип" з нагоди 350-ї річниці Переяславської ради 1654 року.
49
Українки в історії. ХХ-ХХІ століття
В. Борисенко, П. Кононенко, Є. Сверстюк [та ін.]
Збірка нарисів про визначних жінок України є завершенням трилогії «Українки в історії» ( перша книга - Українки в історії. К.:Либідь,2004, 2006, друга книга Українки в історії: Нові сторінки. К.:Либідь,2010 ). У книжці подаються життєписи наших співвітчизниць, що їм судилось жити, творити, страждати у буремному XXст. і на початку ХХІ-го, який виявився для України теж далеко не легким. Оповіді про наших сучасниць – учених, громадських, і політичних діячок, мисткинь – неодмінно захоплять читача, не байдужого до духовної історії України.
215
Україна-Європа: Хронологія розвитку (1000-1500)
''Україна—Європа: хронологія розвитку'' (1000—1500) — це науково-популярне видання, що висвітлює в хронологічній послідовності історичний розвиток України і Європи з XT по XV століття. Цікаві факти, барвисті ілюстрації допоможуть вам дізнатися про історію України в контексті історії європейських країн. Історичні події, викладені в книзі, співвіднесені з європейськими державами у сучасних кордонах. Неіснуючи сьогодні Візантія та Римська імперія відокремлені іншим кольором. Розраховано на широке коло читачів. Може бути використане як джерело додаткових знань при вивченні курсу історії' Європи й України.
700
Боже ігрище: Історія Польщі
Дейвіс Норман
Книжка видатного англійського історика, який завдяки енциклопедичності своїх знань і вмінню писати підніс історичні праці до рангу витонченої белетристики. Вичерпне висвітлення історії народу, з яким нас пов'язують століття спільної історії, а інколи й досить схожа історична доля. Натомість відмінності цієї долі дають змогу краще зрозуміти перспективи і зробити прогноз дальшого історичного шляху нашої країни.
239
Водний кодекс України. Кодекс України про надра : текст відповідає офіц. станом на 1 квітня 2012 р.
Україна. Закони
12
Повесть о России или поход и-ванов в тайны ее истории
Бегишев Р.И.
В XX веке было сделано много открытий, благодаря которым взгляд современной науки на Древнюю историю очень отличается от хрестоматийного, построенного на трудах ученых XVIII—XIX веков. А верное понимание истории важно и для России, и для каждого из нас. Новый подход к истории Малой Азии, Египта, Палестины, Ассирии, Греции, Персии, Рима, Карфагена, Скифии, Китая, Скандинавии, Туниса и Балканских стран на протяжении 5 тысяч лет — с медно-каменного века до возникновения Киевской Руси — приводит нас к выводу: с незапамятных времен именно Россия является важнейшим столпом и опорой всей мировой цивилизации! Книга рассчитана на широкий круг читателей.
109
Кармелюки: До історії Запорозького полку ім. отамана Янка Кармелюка Армії УНР
Коваль Роман
Це книжка спогадів старшин Армії УНР про Кармелюцький курінь, який згодом переріс у Кармелюцький полк. У збірці вперше опубліковано невідомий досі «Короткий нарис історії Запорозького куреня ім. отамана Янка Кармелюка», а також нариси Романа Коваля про старшин-кармелюківців, «Неповний список старшин Окремого гайдамацького куреня ім. Я. Кармелюка та Запорозького полку ім. Я. Кармелюка» і документи про цю частину. Події відбуваються в Києві, Бессарабії, Білгородщині, Придністров'ї, Румунії та на території сучасних Вінницької, Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Черкаської і Чернівецької областей України та Курської області Російської Федерації. Рекомендовано Історичним клубом «Холодний Яр» для вивчення у вищих і середніх навчальних закладах України.
63
Великие сражения Античного мира
Кризи Эдвард
Эдвард Кризи, исследуя вооруженные конфликты Античности, определяет свой выбор самых важных сражений этого периода истории тем, что они позволяют во всех деталях рассмотреть масштабную картину развития человечества. Автор анализирует расстановку политических сил к моменту сражения, рассказывает о военачальниках, полководцах и флотоводцах, о вооружении и тактике противников, подробно освещает сам ход сражения и, наконец, делает вывод о значении этой войны для дальнейшего течения истории. В этой книге вы познакомитесь с драматическими коллизиями битв при Марафоне и Метавре, поражения Афин при Сиракузах, сражения при Арбелах (Гавгамелах), узнаете о победе Арминия над римскими легионами Вара в Тевтобургском лесу. Также рассматриваются Шалонское сражение (451 г.) и битва при Туре (732 г.), так как в эпоху раннего Средневековья, наряду с новыми элементами, еще господствуют принципы ведения войн, вооружение и тактика, принятые в Античности.
42
Показати ще...